Zápis do 1. ročníku

Základní škola a Mateřská škola Stárkov

  1. Zápis do 1. ročníku ZŠ je povinný pro děti narozené od 1. září 2015 do 31. srpna 2016 a pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku.
  2. Zápis proběhne klasickou formou za osobní přítomnosti dětí a rodičů. První část zápisu – administrativní (předání a kontrola přihlášek), druhá část – pohovor s dítětem (cca 10 minut).
  3. Termín zápisu: 20. 4. 2022 od 15 hodin (online registrace přihlášek bude přístupná od 11. 4. na webových stránkách a FB školy)
  4. Požadované dokumenty: vyplněná žádost o přijetí, kopie rodného listu dítěte.
  5. Kritéria pro přijetí: Přijaty budou všechny děti s podanou žádostí.
  6. Pokud dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, rodiče mohou požádat o odklad povinné školní docházky. V tomto případě podávají žádost o přijetí a zároveň ještě žádost o odklad + 2 doporučení (1. PPP nebo SPC, 2. odborný lékař nebo klinický psycholog).
  7. K zápisu do ZŠ v období od 1. do 30. dubna nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu 1. června 2022 od 13 do 15 hodin. Pro tento zápis neplatí online registrace a přihlášky k zápisu se vyplňují až na místě.